Test Test

Õlleturg

Alloleva graafiku esimene tulp näitab õlle müüki Eestis (sh turistide poolt ostetud kogused) ning teine tulp Eestis tarbitud õlle koguseid (miljonit liitrit).

Õlleaktsiisid eurodes ja muutus ajas (etanoolisisalduse 1% vol kohta hektoliitris)

1.1.2000 - 3.52 eur

1.1.2005 - 3.71 eur (+5%)

1.1.2008 - 4.09 eur (+10%)

7.1.2008 - 4.92 eur (+20%)

1.1.2010 - 5.43eur (+10%)

1.2.2012 - 5.7eur (+5%)

1.1.2013 - 6.0eur (+5%)

1.1.2014 - 6.3 eur (+5%)

1.1.2015 - 7.22 eur (+15%)

1.2.2016 - 8.30 eur (+15%)

1.2.2017 - 9.13 eur (+10%)

1.7.2017 - 15.52 eur (+70%)

1.2.2018 - 16.92 eur (+9%)

1.7.2019 - 12.70 eur (-25%)

Allikas: Rahandusministeerium

Tootmine ja tarbimine

Õlut toodeti Eestis 2018.a 128,2 mln liitrit, mis on 6,6% ehk 8,7 mln liitrit vähem kui aasta tagasi. Õlle tootmisstruktuur ei ole muutunud. Analoogselt eelmiste aastatega moodustas suurema osa toodangust lahja õlu (2018.a 91%, 2017.a 85%), kange õlle (alkoholi sisaldus üle 6%) osakaal oli 9% (2017.a 15%) õlle kogutoodangust. Väiksema tootmise peamiseks põhjuseks on siseturu müügi langus.

Kohalikule turule müüdud kogused moodustasid vaadeldava aasta kodumaisest õlletoodangust 44% (2017.a 59%) ning kogused olid ligi viiendiku võrra väiksemad kui aasta tagasi.

Õlut müüdi välisturule 2018.a 77,6 mln liitrit, ehk ligi viiendiku võrra enam kui eelneval aastal.

Õlle impordikäive oli 2018.a 18,13 mln eurot, mis on viiendiku võrra väiksem kui 2017.a. Kuigi impordi hinnad olid 4,5% kõrgemad eelneva aastaga võrreldes, on käivet mõjutanud 24% võrra väiksemad sisseveetud kogused. 2018. aastal osteti õlut enim sisse Soomest (23% õlle koguimpordist) ning kogused olid üle kolmandiku (–38%) väiksemad kui eelneval aastal. Leedu püsis importijate pingereas teisel koha ning sealt sisse ostetud õlle kogused vähenesid aastaga 15%, kusjuures nende osakaal oli sama, mis Soomel (23% õlle mahulisest impordist, 2017. a 21%).

2018.aastal müüdi Eestis õlut 78,1 mln liitrit, mida oli 25,3% vähem kui aasta tagasi. Õlle tarbimine vähenes 2018. aastal varasema aastaga  võrreldes 4,2%.

Allikas: EKI